2019-07-11

مستربچ سفید 2004

  نام محصول: مستربچ سفید 2004 گرید: 2004 عنوان انگلیسی: White Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-11

مستربچ سفید 170

  نام محصول: مستربچ سفید 170 گرید: 170 عنوان انگلیسی: White Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-11

مستربچ سفید 190B

  نام محصول: مستربچ سفید 190B گرید: 190B عنوان انگلیسی: White Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-11

پی وی سی هانوا P1300

  نام محصول: پی وی سی هانوا P1300 گرید: P1300 عنوان انگلیسی: Polyvinyl Chloride Suspension (PVC) واحد: کیلوگرم تولید کننده: هانوا، کره نوع بسته بندی: کیسه […]
2019-07-11

پی وی سی آبادان S7054

  نام محصول: پی وی سی آبادان S7054 گرید: S7054 عنوان انگلیسی: Polyvinyl Chloride Suspension (PVC) واحد: کیلوگرم تولید کننده: پتروشیمی آبادان، ایران نوع بسته بندی: […]
2019-07-11

پی وی سی اروند S6532

  نام محصول: پی وی سی اروند S6532 گرید: S6532 عنوان انگلیسی: Polyvinyl Chloride Suspension (PVC) واحد: کیلوگرم تولید کننده: پتروشیمی اروند، ایران نوع بسته بندی: […]
2019-07-11

پی وی سی غدیر S65

  نام محصول: پی وی سی غدیر S65 گرید: S65 عنوان انگلیسی: Polyvinyl Chloride Suspension (PVC) واحد: کیلوگرم تولید کننده: پتروشیمی غدیر، ایران نوع بسته بندی: […]
2019-07-11

پی وی سی بندر امام S6558

  نام محصول: پی وی سی بندر امام S6558 گرید: S6558 عنوان انگلیسی: Polyvinyl Chloride Suspension (PVC) واحد: کیلوگرم تولید کننده: پتروشیمی بندرامام، ایران نوع بسته […]
2019-07-11

پی وی سی غدیر S57

  نام محصول: پی وی سی غدیر S57 گرید: S57 عنوان انگلیسی: Polyvinyl Chloride Suspension (PVC) واحد: کیلوگرم تولید کننده: پتروشیمی غدیر، ایران نوع بسته بندی: […]
2019-07-11

پی وی سی آبادان S57

  نام محصول: پی وی سی آبادان S57 گرید: S57 عنوان انگلیسی: Polyvinyl Chloride Suspension (PVC) واحد: کیلوگرم تولید کننده: پتروشیمی آبادان، ایران نوع بسته بندی: […]
2019-07-11

پی وی سی ال جی LS070

  نام محصول: پی وی سی ال جی LS070 گرید: LS070 عنوان انگلیسی: Polyvinyl Chloride Suspension (PVC) واحد: کیلوگرم تولید کننده: ال جی، کره نوع بسته […]
2019-07-11

پی وی سی اروند E6834

  نام محصول: پی وی سی اروند E6834 گرید: E6834 عنوان انگلیسی: Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC) واحد: کیلوگرم تولید کننده: پتروشیمی اروند، ایران نوع بسته بندی: […]
2019-07-11

پی وی سی هانوا EM3090

  نام محصول: پی وی سی هانوا EM3090 گرید: EM3090 عنوان انگلیسی: Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC) واحد: کیلوگرم تولید کننده: هانوا، کره نوع بسته بندی: کیسه […]
2019-07-11

پی وی سی هانوا EM2070

  نام محصول: پی وی سی هانوا EM2070 گرید: EM2070 عنوان انگلیسی: Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC) واحد: کیلوگرم تولید کننده: هانوا، کره نوع بسته بندی: کیسه […]
2019-07-11

پی وی سی ال جی 1302

  نام محصول: پی وی سی ال جی 1302 گرید: PB1302 عنوان انگلیسی: Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC) واحد: کیلوگرم تولید کننده: ال جی، کره نوع بسته […]
2019-07-11

پی وی سی ال جی 1202

  نام محصول: پی وی سی ال جی 1202 گرید: PB1202 عنوان انگلیسی: Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC) واحد: کیلوگرم تولید کننده: ال جی، کره نوع بسته […]
2019-07-11

پلی استایرن معمولی 144 GPPS

  نام محصول: پلی استایرن معمولی 144 GPPS گرید: G-144 عنوان انگلیسی: General Purpose Polystyrene (GPPS) واحد: کیلوگرم تولید کننده: هیوندایی، کره نوع بسته بندی: کیسه […]
2019-07-11

پلی استایرن معمولی 1540 GPPS

  نام محصول: پلی استایرن معمولی 1540 GPPS گرید: 1540 عنوان انگلیسی: General Purpose Polystyrene (GPPS) واحد: کیلوگرم تولید کننده: پتروشیمی تبریز، ایران نوع بسته بندی: […]
2019-07-11

پلی استایرن مقاوم 7240

  نام محصول: پلی استایرن مقاوم 7240 گرید: 7240 عنوان انگلیسی: High-impact Polystyrene (HIPS) واحد: کیلوگرم تولید کننده: پتروشیمی تبریز، ایران نوع بسته بندی: کیسه 25 […]
2019-07-11

پلی پروپیلن کوپلیمر R60

  نام محصول: پلی پروپیلن کوپلیمر R60 گرید: Moplen EPD60R عنوان انگلیسی: Copolymer Polypropylene (CO-PP) واحد: کیلوگرم تولید کننده: پتروشیمی شازند، ایران نوع بسته بندی: کیسه […]