2019-07-16

پی وی سی بندر امام S7054

  نام محصول: پی وی سی بندر امام S7054 گرید: S7054 عنوان انگلیسی: Polyvinyl Chloride Suspension (PVC) واحد: کیلوگرم تولید کننده: پتروشیمی بندرامام، ایران نوع بسته […]
2019-07-16

اکریلیک IH830 کره

  نام محصول: اکریلیک IH830 کره گرید: IH830 عنوان انگلیسی: Poly Methyl Metacrylate (PMMA) واحد: کیلوگرم تولید کننده: ال جی، کره نوع بسته بندی: کیسه 25 […]
2019-07-16

اکریلیک CM205 تایوان

  نام محصول: اکریلیک CM205 تایوان گرید: CM205 عنوان انگلیسی: Poly Methyl Metacrylate (PMMA) واحد: کیلوگرم تولید کننده: کی می، تایوان نوع بسته بندی: کیسه 25 […]
2019-07-16

پلی کربنات کی می 110 تایوان

  نام محصول: پلی کربنات کی می 110 تایوان گرید: PC-110 عنوان انگلیسی: Polycarbonate Resin (PC) واحد: کیلوگرم تولید کننده: کی می، تایوان نوع بسته بندی: […]
2019-07-16

پلی کربنات 1100U

  نام محصول: پلی کربنات 1100U گرید: 1100U عنوان انگلیسی: Polycarbonate Resin (PC) واحد: کیلوگرم تولید کننده: لته، کره نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: […]
2019-07-16

هوستافورم FM90 تایوان

  نام محصول: هوستافورم FM90 تایوان گرید: FORMOCON FM090 عنوان انگلیسی: Polyacetal (POM) واحد: کیلوگرم تولید کننده: فورموسا، تایوان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: […]
2019-07-16

هوستافورم N109 کره

  نام محصول: هوستافورم N109 کره گرید: LUCEL N109 LD عنوان انگلیسی: Polyacetal (POM) واحد: کیلوگرم تولید کننده: ال جی، کره نوع بسته بندی: کیسه 25 […]
2019-07-16

هوستافورم K300 کره

  نام محصول: هوستافورم K300 کره گرید: KOCETAL K300 عنوان انگلیسی: Polyacetal (POM) واحد: کیلوگرم تولید کننده: کولون پلاستیک،کره نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: […]
2019-07-16

اسپری قالب RS100

  نام محصول: اسپری قالب RS100 گرید: RS100 عنوان انگلیسی: – واحد: کیلوگرم تولید کننده: رسیس نوع بسته بندی: کارتن توضیحات: اسپری رسیس، ماده ای کاربردی […]
2019-07-16

اسید استئاریک KLK B1810

  نام محصول: اسید استئاریک KLK B1810 گرید: B1810 عنوان انگلیسی: Rubber Grade Stearic Acid واحد: کیلوگرم تولید کننده: کی ال کی، مالزی نوع بسته بندی: […]
2019-07-16

اسید استئاریک KLK B1802

  نام محصول: اسید استئاریک KLK B1802 گرید: B1802 عنوان انگلیسی: Triple Pressed Stearic Acid واحد: کیلوگرم تولید کننده: کی ال کی، مالزی نوع بسته بندی: […]
2019-07-16

پودر فکو (بلوینگ ایجنت) D300L

  نام محصول: پودر فکو (بلوینگ ایجنت) D300L گرید: D300L عنوان انگلیسی: Azodicarbonamide (Blowing Agent) واحد: کیلوگرم تولید کننده: دانگجین، کره نوع بسته بندی: بشکه 25 […]
2019-07-16

پودر فکو (بلوینگ ایجنت) AC7000

  نام محصول: پودر فکو (بلوینگ ایجنت) AC7000 گرید: AC7000 عنوان انگلیسی: Azodicarbonamide (Blowing Agent) واحد: کیلوگرم تولید کننده: کوم یانگ، کره نوع بسته بندی: کارتن […]
2019-07-16

استابلیزرپودری

  نام محصول: استابلیزرپودری گرید: MB640 عنوان انگلیسی: Stabilizer واحد: کیلوگرم تولید کننده: آفریقای جنوبی نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: استابلایزر پودری بر پایه […]
2019-07-16

روغن استابلایزر نانیا

  نام محصول: روغن استابلایزر نانیا گرید: LX-368N عنوان انگلیسی: PVC Stabilizer واحد: کیلو گرم تولید کننده: نانیا، تایوان نوع بسته بندی: بشکه 200 کیلوگرمی توضیحات: […]
2019-07-16

روغن استابلایزر کی دی کم

  نام محصول: روغن استابلایزر کی دی کم گرید: LX-700 عنوان انگلیسی: PVC Stabilizer واحد: کیلوگرم تولید کننده: کی دی کم، کره نوع بسته بندی: بشکه […]
2019-07-14

روغن استابلایزر سانگ وون

  نام محصول: روغن استابلایزر سانگ وون گرید: BC-540 عنوان انگلیسی: PVC Stabilizer Songwon BC540 واحد: کیلوگرم تولید کننده: سانگ وون، کره نوع بسته بندی: بشکه […]
2019-07-14

روغن سویا اپوکسی

  نام محصول: روغن سویا اپوکسی گرید: E-03 عنوان انگلیسی: Epoxidized Soybean Oil واحد: کیلوگرم تولید کننده: ساجو، کره نوع بسته بندی: بشکه 200 کیلوگرمی توضیحات: […]
2019-07-14

روغن DBP

  نام محصول: روغن DBP گرید: – عنوان انگلیسی: Dibutyl phthalate واحد: کیلوگرم تولید کننده: آبتین مشهد، ایران نوع بسته بندی: بشکه 200 کیلوگرمی توضیحات: دی […]
2019-07-14

روغن DOA اکیانگ

  نام محصول: روغن DOA اکیانگ گرید: – عنوان انگلیسی: Dioctyl Adipate واحد: کیلوگرم تولید کننده: اکیانگ، کره نوع بسته بندی: بشکه 210 کیلوگرمی توضیحات: دی […]