• نام محصول: پی وی سی اروند E6834
  • گرید: E6834
  • عنوان انگلیسی: Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
  • واحد: کیلوگرم
  • تولید کننده: پتروشیمی اروند، ایران
  • نوع بسته بندی: کیسه 20کیلوگرمی

توضیحات: پی وی سی هموپلیمر سوسپانسیون می باشد. در صنایع مختلف از جمله سیم PVC، قطعات داخل خودرو و چرم مصنوعی کاربرد دارد.