پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332C

 

  • نام محصول: پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332C
  • گرید: Parslen ZB332C
  • عنوان انگلیسی: Copolymer Polypropylene (CO-PP)
  • واحد: کیلوگرم
  • تولید کننده: نوید زرشیمی، ایران
  • نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی