• نام محصول: پلی اتیلن سنگین 2200J
  • گرید: 2200J
  • عنوان انگلیسی: High Density Polyethylene (HDPE)
  • واحد: کیلوگرم
  • تولید کننده: پتروشیمی خلیج فارس، ایران
  • نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

توضیحات: پلی اتیلن سنگین (HDPE) گرید 2200 یک هموپلیمر با توزیع وزن مولکولی باریک است که برای فرآیند تزریق توسعه یافته و قطعاتی خاص تولید می کند. قطعاتی که با این پلی اتیلن تولید می شوند دارای مقاومت ضربه خوب و سفتی بالا می باشند. کاربرد پلی اتیلن سنگین گرید 2200 قطعات فنی و صنعتی حمل و نقل کانتینر جعبه ماهی قطعات ذخیره سازی شرایط فرآیندپلی اتیلن سنگین گرید2200 دمای مذاب توصیه شده برای پلی اتیلن گرید 2200 200 تا 230 درجه سانتیگراد می باشد. بسته بندی، انبارداری و شرایط تحویل محصول به صورت کیسه های 25 کیلوگرمی و پالت شده تحویل داده می شود. پلی اتیلن گرید 2200 باید در جای خشک به دور از منابع گرما و نور نگهداری شود. تحت لیسانس میتسویی چمیکال