• نام محصول: پلی اتیلن سبک LF0190
  • گرید: (LTM 2119X (LF0190
  • عنوان انگلیسی: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • واحد: کیلوگرم
  • تولید کننده: پتروشیمی آریا ساسول،ایران
  • نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

توضیحات: پلیمری ترموپلاستیک می باشند که پلی اتیلن سبک نامیده می شود و دارای زنجیره های شاخه دار می باشد .فشردگی کم زنجیره آن ها باعث شده است که دانسیته ی آن ها کم باشد که همین امر انعطاف پذیری آن ها را افزایش می دهد . پلی اتیلن سبک LF0190 تولید پتروشیمی آریا ساسول می باشد. این گرید بدون افزودنی تولید می شود و برای تولید قالب عمیق مورد استفاده قرار می گیرد.