• نام محصول: پلی اتیلن سبک 2420H
  • گرید: Lupolen 2420H
  • عنوان انگلیسی: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • واحد: کیلوگرم
  • تولید کننده: پتروشیمی امیرکبیر، ایران
  • نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

توضیحات: پلیمری ترموپلاستیک می باشند که پلی اتیلن سبک نامیده می شود و دارای زنجیره های شاخه دار می باشد .فشردگی کم زنجیره آن ها باعث شده است که دانسیته ی آن ها کم باشد که همین امر انعطاف پذیری آن ها را افزایش می دهد . پلی اتیلن 2420H امیرکبیر را می توان به دلیل خواص نوری، دوخت پذیری و فرآیند پذیری مطلوبی که دارد در تولید کیسه ، فیلم ، فیلم شرینک و بلون مورد استفاده قرار داد.