• نام محصول: پلی اتیلن سبک 2102
  • گرید: L2102TX00
  • عنوان انگلیسی: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • واحد: کیلوگرم
  • تولید کننده: پتروشیمی لاله، ایران
  • نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

توضیحات: پلیمری ترموپلاستیک می باشند که پلی اتیلن سبک نامیده می شود و دارای زنجیره های شاخه دار می باشد .فشردگی کم زنجیره آن ها باعث شده است که دانسیته ی آن ها کم باشد که همین امر انعطاف پذیری آن ها را افزایش می دهد . پلی اتیلن سبک 2102 بدون افزودنی تولید می شود، برای تولید فیلم لمینیت نیز از آن استفاده می شود