• نام محصول: پلی اتیلن سبک خطی 209KJ
  • گرید: LL0209 KJ
  • عنوان انگلیسی: Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
  • واحد: کیلوگرم
  • تولید کننده: پتروشیمی امیرکبیر، ایران
  • نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
  • توضیحات: —