پلی اتیلن سبک خطی 209AA امیرکبیر

  • نام محصول: پلی اتیلن سبک خطی 209AA امیرکبیر
  • گرید: LL0209 AA
  • عنوان انگلیسی: Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
  • واحد: کیلوگرم
  • تولید کننده: پتروشیمی امیرکبیر، ایران
  • نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

توضیحات: دانسیته پلی اتیلن سبک خطی از پلی اتیلن سبک نیز کمتر می باشد. در برابر سوراخ شدن و کشش، مقاومت خوب و بیشتری نسبت به پلی اتیلن سبک دارد. 209 پلی اتیلن کمکی است و عمده کاربرد این گرید در تولید نایلون، نایلکس و لوله های پلی اتیلنی می باشد.