• نام محصول: روغن DOP اکیانگ
  • گرید: –
  • عنوان انگلیسی: Dioctyl Phthalate
  • واحد: کیلوگرم
  • تولید کننده: اکیانگ، کره
  • نوع بسته بندی: بشکه 200 کیلوگرمی

توضیحات: دی اکتیل فتالات یا روغن DOPیکی از مهم ترین نرم کننده های PVC است.از جمله کاربرد های دی او پی در تولید چسب، صنایع چرم مصنوعی، کفش، اسباب بازی، شلنگ سازی، کابل سازی، فیلتر هوا و غیره است.