• نام محصول: روغن DBP
  • گرید: –
  • عنوان انگلیسی: Dibutyl phthalate
  • واحد: کیلوگرم
  • تولید کننده: آبتین مشهد، ایران
  • نوع بسته بندی: بشکه 200 کیلوگرمی

توضیحات: دی بوتیل فتالات مایعی روغنی بی رنگ است که نرم کننده PVC است و نیز به عنوان ادتیو چسب و جوهر چاپ کاربرد دارد.