• نام محصول: اکریلیک IH830 کره
  • گرید: IH830
  • عنوان انگلیسی: Poly Methyl Metacrylate (PMMA)
  • واحد: کیلوگرم
  • تولید کننده: ال جی، کره
  • نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

توضیحات: پلیمر پلی متیل متا اکریلات با نام اختصاری PMMA از دسته آکریلیک ها می باشد که به عنوان پلاستیک استفادهمی شود. این گرانول به دلیل شفافیت و سختی بالایی که دارد به عنوان جایگزین پلاستیک نشکن به جای شیشه استفاده می شود. گرانول PMMA حتی از شیشه نیز شفاف تر است در نیتیجه میتوان برای ساخت شیشه با قطر زیاد از آن بهره برد. همچنین در رنگ برای ساخت رنگ آکرلیک از PMMA استفاده می شود، البته باید توجه داشت که این گرانول اکریلیک در آب معلق است.