• نام محصول: اسپری قالب RS100
  • گرید: RS100
  • عنوان انگلیسی: –
  • واحد: کیلوگرم
  • تولید کننده: رسیس
  • نوع بسته بندی: کارتن

توضیحات: اسپری رسیس، ماده ای کاربردی می باشد. وظیفه اصلی اسپری RS100 روان کننده قالب است و همچنین موجب نچسبیدن محصول به قالب می شود.